هنرهای دیجیتال

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی هنرهای دیجیتال در تبریز

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی هنرهای دیجیتال در تبریز

دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال با معرفی نفرات برتر در تبریز به کار خود پایان داد.