هنر و هویت آذربایجان

احمد موسی، از سرآمدان هنر مکتب تبریز
گزارش/

احمد موسی، از سرآمدان هنر مکتب تبریز

دوره حیات احمد موسی یکی از ادوار سرنوشت‌ساز این سرزمین به شمار می آید، حملات ویرانگر و خانمان‌سوز مغولان نه‌تنها بنیان‌های فرهنگی، بلکه تمام شئون اجتماعی را در این دوره از تاریخ ایران دستخوش صدمات بسیاری کرده، با این حال شگفت‌آور است که چند دهه پس از حمله چنگیز، تاریخ از تشکیل بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین حوزه‌های علمی و عظمت و آبادی تبریز و بسیاری از شهرهای دیگر ایران خبر می‌دهد.