هواداران تراکتور

تقویتی در کار نیست؛ دلخوش به نیم فصل نباشید
پیامی که میشود از کدهای مسئولین تراکتور گرفت

تقویتی در کار نیست؛ دلخوش به نیم فصل نباشید

در میان اعتراض هواداران تراکتور خطاب به مالک باشگاه به جهت شرایط بد و نتایج ضعیف این تیم، خبری مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی پرهوادارترین تیم آسیا در رسانه ها منتشر شد که نگرانی پرشورها را بیش از پیش کرد