هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

مدیرعامل ایران‌ ایر استعفا کرد

مدیرعامل ایران‌ ایر استعفا کرد

درحالی که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت نامناسبی به سر می برد، مدیرعامل ایرلاین ملی طی نامه‌ای به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی استعفا کرده است.