هوای آلوده

تبریز خفته در میان دود

تبریز خفته در میان دود

تنها یک روز از شادی بارش برف و درخشندگی آسمان در تبریز گذشته بود که به یک باره رنگ آسمان، تیره و تار شد و گلوهای مردم این شهر به سرفه افتادند. در واقع یک هفته‌ای می‌شد که با بارش نعمت خداوند متعال، خیابان‌ها، کوچه‌ها و پشت بام منازل تبریز، سفیدپوش شده و آسمان شهر رنگ دیگری گرفته بود اما گویا ما نتوانستیم این رحمت الهی را قدر بدانیم.