هکتور کوپر

«پاکو خمز» اسپانیایی گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران
باشگاه تراکتور رضایت می‌دهد؟

«پاکو خمز» اسپانیایی گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران

«پاکو خمز» که در حال حاضر هدایت تیم فوتبال تراکتور تبریز را بر عهده دارد و نتایج خوبی با این تیم به دست آورده، از گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران است.