هیئت دولت شهر

دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد
حسینی:

دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، اما منتظر هستیم تا هر زمانی طرح مجلس ابلاغ شد ما در دولت مطرح کنیم.