هیئت وزیران

خاندوزی عضو شورای عالی کار شد/اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان
با تصویب هیئت دولت؛

خاندوزی عضو شورای عالی کار شد/اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان

با تصویب هیئت وزیران، وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین شد.