هیات بسکتبال آذربایجان شرقی

انتقاد از نبود خانه بسکتبال مستقل در تبریز

انتقاد از نبود خانه بسکتبال مستقل در تبریز

 بسکتبالیست تبریزی با انتقاد از نبود خانه بسکتبال مستقل در شهر تبریز، گفت: تأسیس خانه بسکتبال تمام وقت برای تبریز ضروری است.

لیگ بسکتبال نوجوانان دختر به میزبانی تبریز آغاز شد

لیگ بسکتبال نوجوانان دختر به میزبانی تبریز آغاز شد

رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی گفت: رقابت‌های گروه A لیگ بسکتبال نوجوانان دختر به میزبانی شهر تبریز آغاز شد.