هیدراته

سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی برای احداث کارخانه آهک هیدراته اهر

سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی برای احداث کارخانه آهک هیدراته اهر

مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان با اشاره به سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی برای ساخت کارخانه آهن هیدراته اهر اعلام کرد: با بهره برداری از این واحد، مجتمع مس سرنگون در تامین آهک هیدراته به خودکفایی می رسد.