واحدهای اقامتی

امکان بازگشایی آبدرمانی‌ها وجود ندارد
مدیر عامل جامعه آبدرمانی‌های استان اردبیل:

امکان بازگشایی آبدرمانی‌ها وجود ندارد

مدیر عامل جامعه آبدرمانی‌های استان اردبیل گفت: با شرایط سختی که صاحبان آبدرمانی‌های استان با آن روبرو هستند امکان بازگشایی مجدد آبدرمانی‌ها وجود ندارد.