واحدهای فناور

مرکز رشد واحدهای فناور در اهر راه‌اندازی می‌شود

مرکز رشد واحدهای فناور در اهر راه‌اندازی می‌شود

فرماندار اهر گفت: مرکز رشد واحدهای فناور در راستای حمایت از مبتکران و مخترعان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد این شهرستان راه‌اندازی می‌شود.