واردات پیاز

آغاز توزیع پیازهای وارداتی در بازار
مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد اعلام کرد؛

آغاز توزیع پیازهای وارداتی در بازار

مسعود امراللهی گفت: با توجه به ورود پیازهای وارداتی به تهران، از امروز امر عرضه به بازار آغاز می شود.