وام مسکن مهر

کاهش اوراق وام مسکن

کاهش اوراق وام مسکن

قیمت هر برگ وام مسکن (تسه) روندی کاهشی داشته و متاهل‌های ساکن تهران برای اخذ این وام باید حدود ۸۲ میلیون تومان پرداخت کنند.