واکسن آنفلوانزا واکسن بیماری های واگیر پروتکل‌های بهداشتی

آیا زدن واکسن آنفلوانزا برای همه لازم است؟

آیا زدن واکسن آنفلوانزا برای همه لازم است؟

افراد پرخطر باید از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند. لزومی ندارد که همه واکسن بزنند.