واکسن کرونا ایرج حریرچی ستاد ملی مقابله با کرونا

برنامه ایران برای تامین واکسن کرونا/ماجرای خرید از شرکت فایزر

برنامه ایران برای تامین واکسن کرونا/ماجرای خرید از شرکت فایزر

معاون کل وزار بهداشت گفت: اکثر کشورها هیچ برنامه‌ای تا ۶ ماه و یک سال آینده برای واکسیناسیون افراد زیر ۵۰ سال ندارند.