واکسن کرونا تزریق ژل کووید 19

بروز حساسیت به واکسن کرونا در افراد دارای ژل های تزریقی صورت

بروز حساسیت به واکسن کرونا در افراد دارای ژل های تزریقی صورت

مطالعات نشان می دهد افراد دارای ژل های زیبایی تزریق شده به صورت بعد از دریافت واکسن کووید ۱۹ شرکت Moderna آمریکا دچار تورم و التهاب شدند.