واکسن کرونا ویروس کرونا شیوع کرونا کووایران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

تست انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد/ رونمایی از «کووایران»

تست انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد/ رونمایی از «کووایران»

فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا امروز با تزریق بر روی یک بانوی ایرانی و معاون ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با موفقیت آغاز شد.