واکسیناسیون شبانه

تبریزی ها در دو راهی واکسیناسیون شبانه!
"تبریزمن" ناهماهنگی در لغو طرح منع تردد شبانه در ایام تشدید واکسیناسیون را بررسی می کند؛

تبریزی ها در دو راهی واکسیناسیون شبانه!

استاندار آذربایجان شرقی با اعلام لغو طرح منع تردد شبانه، مردم را به واکسیناسیون شبانه روزی تشویق می کند اما پلیس راهور ناجا تاکید دارد خودروها در ساعات شبانه جریمه خواهند شد!