وثیقه

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند
بر اساس بخشنامه‌ دادستانی کل کشور؛

خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفتند

دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.