وحید جعفریان

هدف‌گذاری کاشت ۴۰ میلیون اصله نهال بیابانی در نیمه دوم امسال

هدف‌گذاری کاشت ۴۰ میلیون اصله نهال بیابانی در نیمه دوم امسال

کاشت ۳۵ تا ۴۰ میلیون اصله نهال در بخش بیابان در نیمه دوم سال جاری در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت پیش‌بینی می‌شود.