ورزشکار آذربایجان شرقی

حضور سه قایقران آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی

حضور سه قایقران آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی

سه ورزشکار آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی قایقرانی برای اعزام به بازیهای آسیایی حضور یافتند.