ورزشگاه پاس قوامین

درخواست باشگاه تراکتور: با هوادار مقابل هوادار

درخواست باشگاه تراکتور: با هوادار مقابل هوادار

باشگاه تراکتور اعلام کرد: در تلاش است امکان حضور هواداران در بازی مقابل هوادار را فراهم کنند.