ورزش آذربایجان شرقی

ورزش قهرمانی زمینه‌ساز امیدآفرینی در جامعه است

ورزش قهرمانی زمینه‌ساز امیدآفرینی در جامعه است

استاندار آذربایجان شرقی گفت: ورزش قهرمانی زمینه ساز انگیزش در بین اقشار مختلف جامعه و امیدآفرین بوده و حضور ورزشکاران کشورمان دراین مسابقات مایه مباهات است.