ورزش آذریایجان

روغن نباتی بدهید امتیاز  لیگ دو بگیرید!
تبریز بدون سهمیه در لیگ دو؛

روغن نباتی بدهید امتیاز لیگ دو بگیرید!

به لطف شاهکار مدیریتی مسئولین ورزش استان مدت هاست که دیگر خبر خوشی در ورزش آذریایجان به گوش نمی رسد که تیم های فوتبال تبریز نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند، فرقی نمیکند تحت مالکیت چه کسی و در چه سطحی از فوتبال باشند، همه فوتبال آذربایجان مدت هاست که به کما رفته است.