ورزش رزمی

هدف نهایی ام کسب عنوان المپیک است/تجهیز سالن تکواندو ملکان
تکواندوکار خردسال ملکانی:

هدف نهایی ام کسب عنوان المپیک است/تجهیز سالن تکواندو ملکان

باقرزاده که با تلاش‌های خود عناوین مختلف استانی، کشوری، آسیایی و جهانی را در رشته ورزشی تکواندو بدست آورده و کسب عنوان المپیک در تکواندو را هدف نهایی خود بیان می‌کند.