ورنی فروشان

راسته سنتی ورنی فروشان اهر احیا می‌شود
بدنبال ثبت اهر بعنوان شهر ملی ورنی؛

راسته سنتی ورنی فروشان اهر احیا می‌شود

شهردار اهر از احیا راسته سنتی ورنی فروشان در این شهرستان خبرداد و گفت: در این راستا خانه ورنی و دیوارنگاره ورنی نیز در این شهرستان ایجاد می‌شود.