وزارت ارتباطات وزارت راه و شهرسازی سعید نمکی انستیتو پاستور ویروس کرونا

قرارداد ایران برای تولید مشترک واکسن کرونا

قرارداد ایران برای تولید مشترک واکسن کرونا

وزیر بهداشت، از مقدمات انعقاد قرارداد تولید مشترک واکسن کرونا با یکی از کشورها خبر داد و دیگر مسیرهای پیش بینی شده برای تأمین این واکسن را تشریح کرد.