وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آذربایجان شرقی از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد

آذربایجان شرقی از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: تمامی شهرهای آذربایجان شرقی از وضعیت قرمز کرونایی حاکم بر این استان خارج شده اند.