وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سیدکامل تقوی نژاد جانبازان و ایثارگران چهل سالگی دفاع مقدس

۴۵ هزار نفر از ایثارگران، جزو خانواده سلامت هستند

۴۵ هزار نفر از ایثارگران، جزو خانواده سلامت هستند

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: حدود ۴۵ هزار نفر از همکاران ما در بخش سلامت از ایثارگران شامل رزمندگان، جانبازان،خانواده شهدا و آزادگان هستند.