وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ورزش دانشجویان

«باشگاه مجازی ورزش‌های همگانی و قهرمانی وزارت بهداشت» تأسیس شد

«باشگاه مجازی ورزش‌های همگانی و قهرمانی وزارت بهداشت» تأسیس شد

باشگاه مجازی ورزش‌های همگانی و قهرمانی وزارت بهداشت با هدف اشاعه ورزش در شرایط محدودیت‌های کرونایی و از کاهش کم‌تحرکی ناشی از سبک زندگی تاسیس شد.