وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا بیمارستان

اضطراب پاییزی کرونا در راه است/ چگونه از استرس ابتلا دور بمانیم

اضطراب پاییزی کرونا در راه است/ چگونه از استرس ابتلا دور بمانیم

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، معتقد است با شروع موج سوم کرونا در پاییز باید منتظر اوج گرفتن اضطراب ابتلا به این بیماری در جامعه باشیم.