وزارت دادگستری

قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد
از سوی رئیس‌جمهور؛

قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ابلاغ شد

رئیس‌جمهور قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

محسنی‌اژه‌ای: معیار قوه قضائیه برای برخورد با آشوبگران حق و قانون است

محسنی‌اژه‌ای: معیار قوه قضائیه برای برخورد با آشوبگران حق و قانون است

رئیس قوه قضائیه گفت: معیار قوه قضائیه برای برخورد با آشوبگران حق و قانون است و از این اصل کوتاه نخواهیم آمد.