وزارت نفت ایران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیژن نامدار زنگنه ویروس کرونا ونتیلاتور

اهدای ١۴١ دستگاه کمک‌تنفسی ویژه بیماران کرونایی به وزارت بهداشت

اهدای ١۴١ دستگاه کمک‌تنفسی ویژه بیماران کرونایی به وزارت بهداشت

وزیر نفت گفت: وزارت نفت نخستین دستگاهی بود که با سخت‌گیری تمام در مقابله با کرونا گام برداشت.