وزارت نیرو

تاکید بر تسریع پروژه‌ی تونل انرژی/پست فوق توزیع شهیدسلیمی دائمی می‌شود
تشریح توافقات معاون وزیر نیرو، استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیران صنعت برق استان

تاکید بر تسریع پروژه‌ی تونل انرژی/پست فوق توزیع شهیدسلیمی دائمی می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تشریح توافقات حاصله‌ در جلسه‌ی معاونان وزیر نیرو و شرکت توانیر، استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیران صنعت برق استان گفت: در این جلسه مقرر شد پست فوق توزيع شهيد سليمي دائمي شود و تجهيزات خريداري شده با زمان‌بندي مشخص شده نصب و مورد بهره‌برداري قرار گيرند.