وزرش زورخانه‌ای

تبریز میزبان مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی
رئیس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی آذربایجان شرقی خبر داد؛

تبریز میزبان مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی

رئیس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به میزبانی تبریز خبر داد.