وزنه برداری

بذل و بخشش عجیب علی مرادی در واگذاری سالن های وزنه برداری

بذل و بخشش عجیب علی مرادی در واگذاری سالن های وزنه برداری

سرپرست دبیری فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد با قراردادی که در زمان علی مرادی بسته شده، بخش اعظمی از داشته های فدراسیون به غیر واگذار شده است.

وزنه بردار فوق سنگین: به خاطر درد کتف و کمر از اردو انصراف دادم

وزنه بردار فوق سنگین: به خاطر درد کتف و کمر از اردو انصراف دادم

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران گفت: بخاطر درد کتف و کمر از اردوی جهانی انصراف دادم و درمانم را دنبال خواهم کرد.