وزیر امور خارجه

امیرعبداللهیان: آماده گفت‌وگوهایی نتیجه‌‌محوریم که منافع و حقوق مردم ایران را تأمین کند

امیرعبداللهیان: آماده گفت‌وگوهایی نتیجه‌‌محوریم که منافع و حقوق مردم ایران را تأمین کند

وزیر امور خارجه در دیدار محققان اندیشکده‌های آمریکایی با بیان اینکه توازن را در سیاست خارجی خود حفظ خواهیم کرد، گفت: آماده گفت‌وگوهایی نتیجه‌‌محور هستیم که منافع و حقوق مردم ایران را تأمین کند.

وزارت خارجه توسعه‌گرا باید یک دستگاه سیاسی -اقتصادی باشد
ظریف:‌

وزارت خارجه توسعه‌گرا باید یک دستگاه سیاسی -اقتصادی باشد

وزیر امور خارجه بر تقویت نگرش اقتصادمحور در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت امور خارجه تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه توسعه گرا، باید یک دستگاه سیاسی و اقتصادی باشد.