وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا صدا و سیما دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)

وفاق و همدلی در مقابله با کرونا مشابه دوران دفاع مقدس است

وفاق و همدلی در مقابله با کرونا مشابه دوران دفاع مقدس است

وزیر بهداشت ضمن اشاره به وفاق ملی کم نظیری که در همه ماه های اخیر در بسیج ملی مقابله با کرونا شکل گرفت این وفاق و همدلی را مشابه دوران دفاع مقدس توصیف کرد.