وزیر راه و شهرستان سازی

وزیر راه: راه‌آهن بستان‌آباد- خاوران سبزترین پروژه ریلی ایران است

وزیر راه: راه‌آهن بستان‌آباد- خاوران سبزترین پروژه ریلی ایران است

وزیر راه‌ و شهرسازی با اشاره به افتتاح راه‌آهن بستان‌آباد- خاوران( تبریز) گفت: این پروژه به عنوان سبزترین پروژه ریلی ایران در حال حاضر می باشد چرا که تمام طول مسیر و تونل و تمام سازه‌های به کار رفته در این پروژه، تماما با رعایت موارد زیست محیطی انجام شده است.