وزیر علوم

بازتاب سخنان امیدبخش وزیر علوم در دانشگاه مراغه

بازتاب سخنان امیدبخش وزیر علوم در دانشگاه مراغه

همان اساتید دانشگاهی و اهالی کهن‌شهری که طی اردیبهشت سال جاری با انتشار خبر توقف پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه مراغه دچار بیم شده بودند، در آیین شروع سال تحصیلی جدید و با بازگو شدن سخنان امیدبخش وزیر علوم در مورد این دانشگاه، شکوفه امید در دلشان جوانه زد.