وزیر نفت

نه خبر آقای وزیر نفت ، خیالمان درباره بنزین راحت نیست

نه خبر آقای وزیر نفت ، خیالمان درباره بنزین راحت نیست

شرایط قیمتی و مصرفی بنزین در ایران به گونه ای است که ادامه آن با وضعیت کنونی برای دولت ممکن نیست و دیر یا زود دست به تغییراتی خواهند زد. تا اینجا را می توان توجیه کرد اما اعمال تغییرات بدون اطلاع رسانی قبلی نه قابل پذیرش است نه قابل توجیه .

وزیر نفت: کمبود بنزین نداریم

وزیر نفت: کمبود بنزین نداریم

وزیر نفت گفت: بنزین به وفور یافت می‌شود و ذخایر هم ۱۵۰ میلیون لیتر نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است.

افزایش سهم تجارت گاز با کشورهای منطقه در دستورکار دولت است
وزیر نفت:

افزایش سهم تجارت گاز با کشورهای منطقه در دستورکار دولت است

وزیر نفت از قرار داشتن افزایش سهم تجارت گاز با کشورهای همسایه و منطقه در دستور کار دولت خبر داد.

خانوارهایی که در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌کنند تخفیف می‌گیرند
وزیر نفت:

خانوارهایی که در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌کنند تخفیف می‌گیرند

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: برای آن دسته از مشترکین در حوزه خانگی و صنایع که در سقف الگوی مصرف نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند به همان میزان از شرکت ملی گاز بستانکار می‌شوند.