وزیر ورزش و جوانان

وزیر ورزش راه رفت
وزیر بهداشت خبر داد؛

وزیر ورزش راه رفت

وزیر بهداشت در خصوص وضعیت جسمانی وزیر ورزش و جوانان، بعد از حادثه سقوط بالگرد توضیحاتی ارائه داد.

طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
راستینه به مهر خبر داد؛

طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.