وضعیت آبی

تالاب‌های آذربایجان‌شرقی در وضعیت آبی خوبی هستند
مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تالاب‌های آذربایجان‌شرقی:

تالاب‌های آذربایجان‌شرقی در وضعیت آبی خوبی هستند

مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تالاب‌های آذربایجان‌شرقی گفت: از لحاظ وضعیت آبی، امسال تالاب‌های استان در شرایط خوبی به سر می برند.