وضعیت بحرانی سد نهند

فیلم| وضعیت بحرانی و باور نکردنی سد نهند

فیلم| وضعیت بحرانی و باور نکردنی سد نهند

وضعیت بحرانی سد نهند، که آب شرب قسمتی از کلانشهر تبریز را تامین می کند، باور کردنی نیست!