وضعیت بهداشت وسلامت

پزشکی که حقوق هم تراز با رئیس جمهور آمریکا را رد کرد و در ایران ماند

پزشکی که حقوق هم تراز با رئیس جمهور آمریکا را رد کرد و در ایران ماند

چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد تا آقای دکتر سیم فروش وضعیت بهداشت و درمانی قبل انقلاب را بیشتر برایمان تشریح کند.