وضعیت ترافیکی جاده ها

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محور شمال به جنوب جاده چالوس و هراز خبر داد.

ترافیک سنگین در آزادراه تهران_شمال و محور چالوس
کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

ترافیک سنگین در آزادراه تهران_شمال و محور چالوس

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال و تردد روان در آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت خبر داد.

تردد در جاده چالوس ممنوع شد

تردد در جاده چالوس ممنوع شد

در زمان حاضر تردد وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.