وضعیت سفید

آمار جانباختگان کرونا در استان اردبیل بار دیگر به صفر رسید
برای هشتمین بار طی ۲ ماه اخیر؛

آمار جانباختگان کرونا در استان اردبیل بار دیگر به صفر رسید

آمار جان‌باختگان شیوع سه موج بیماری کرونا در استان اردبیل برای هشتمین بار طی ۲ ماه اخیر صفر شد.