ولایت فقیه

وزارت اطلاعات: انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ارزش‌ها

وزارت اطلاعات: انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ارزش‌ها

در رابطه دو سویه اطلاعات با اهداف، ارزش‌­ها و آرمان‌­های نظام از یک­سو و حوزه‌­های مختلف تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری از سوی دیگر، این نقش بی‌بدیل ولایت فقیه است که چون نوری الهی به کار و فعالیت اطلاعاتی معنا و برکت می‌­دهد.