ولی عصر

نقش آفرینی پروژه های عمرانی با کاهش ترافیک کلانشهر تبریز در سال آینده
شهردار منطقه پنج خبر داد :

نقش آفرینی پروژه های عمرانی با کاهش ترافیک کلانشهر تبریز در سال آینده

میر علی اصغر نساج : پل باغمیشه به پاسداران و پاسداران به ولی عصر با ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه در حال اجرا شدن است.